Piknik 2019

Po dokładnym obliczeniu wszystkich przychodów i kosztów XV Kapucyńskiego Pikniku Charytatywnego wyniki finansowe przedstawiają się następująco:

Przychody: 66050,44 zł

Koszty: 10713,43 zł

Dochód: 55337,01

 

Zebrane środki w całości przeznaczono na cele XV Pikniku:

Na zakup sprzetu medycznego - 7473 zł

Na remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby placówki opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 23776,01 zł

Na dofinansowanie akcji letniej dzieci i młodzieży - 24088 zł