Piknik 2019

Cele XVII Pikniku Charytatywnego w roku 2017 obejmują:

1. Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, gromadzących się przy klasztorze.


2. Dokończenie prac remontowych całego kompleksu budynków „Stodoły”, ujednolicenie ich zewnętrznego wyglądu oraz zagospodarowanie terenu wokół, tak by te zabudowania służyły społeczności lokalnej.