Piknik 2019

Cele XVIII Kapucyńskiego Pikniku Charytatywnego obejmują:

1. Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, gromadzących się przy klasztorze.

 

2. Utworzenie świetlicy muzycznej w podziemiach klasztoru dla potrzeb grup muzycznych.