Piknik 2019

Cele XIX Pikniku Charytatywnego obejmują:


1. Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, gromadzących się przy klasztorze.

2. Generalne czyszczenie i konieczne prace remontowe przy organach w naszym kapucyńskim kościele, tak by mogły nadal służyć lokalnej społeczności w czasie różnych liturgii oraz wakacyjnych koncertów.